Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

cudownezycie
12:06
6429 2ab5
Reposted frompsychoo psychoo viairmelin irmelin
12:05
0473 00e8 500

krista-eve:

shevathegun:

electricsed:

THE STRONG WILL SURVIVE

that ain’t a slide, that’s a cliff

I’ve been laughing at this for 5 min

Reposted fromthelovelykylie thelovelykylie viairmelin irmelin
cudownezycie
12:05
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
cudownezycie
12:01
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viapozakontrola pozakontrola
cudownezycie
12:01
0400 2036
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viatarczyn tarczyn
cudownezycie
12:00
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from48hrs 48hrs viapozakontrola pozakontrola
cudownezycie
12:00
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu
cudownezycie
12:00
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viapozakontrola pozakontrola
cudownezycie
11:59
9245 5ead 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapozakontrola pozakontrola

August 08 2017

cudownezycie
13:11
miej dla mnie czas
— chciej mieć
Reposted fromvacannes vacannes viapozakontrola pozakontrola
cudownezycie
13:11
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
cudownezycie
13:10
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viapozakontrola pozakontrola
cudownezycie
13:09
9517 1d86 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viapozakontrola pozakontrola
cudownezycie
13:09
cudownezycie
13:09
6766 9322
Reposted fromisolation isolation viapozakontrola pozakontrola
cudownezycie
13:09
Ogromnie wiele słów potrzeba, by nie powiedzieć prawdy.
— Anna Kamieńska
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viapozakontrola pozakontrola
cudownezycie
13:09
4351 e7a6
Reposted fromsheismysin sheismysin viapozakontrola pozakontrola
cudownezycie
13:07
4117 7eac
Reposted fromtfu tfu viaalicemeow alicemeow
cudownezycie
13:07
7608 f6d1
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viahipotermiia hipotermiia
cudownezycie
13:07
5980 70e6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...