Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

cudownezycie
11:40
4212 71e6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
cudownezycie
11:40
4902 565f
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
cudownezycie
11:40
3996 4397
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
cudownezycie
11:39
9158 9044 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairmelin irmelin
cudownezycie
11:39
cudownezycie
11:39
1360 eeb5
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viairmelin irmelin
cudownezycie
11:39
Reposted fromFenette Fenette viairmelin irmelin
cudownezycie
11:39
1144 0d25 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
cudownezycie
11:38
0919 db83
Reposted fromcontroversial controversial viairmelin irmelin
cudownezycie
11:37
6778 efa8 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viapozakontrola pozakontrola
cudownezycie
11:37
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— M. Hłasko
cudownezycie
11:36
Zakochani ludzie chcą patosu
Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób
Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu
Albo śpiew skowronków albo pierdolony kwiat lotosu
(Raczej jak) Po poranku zapach porządnej kawy
Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy
Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł
W radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel
(Jesteś jak) Nieoczekiwany zwrot podatku
Długi weekend dla tych utopionych w korpo światku
Gdy wszyscy wokół brzmią nijak
Twój głoś wciąż spijam
Tak jak szum winyla o poranku
— Taco
Reposted fromacidovsky acidovsky viapozakontrola pozakontrola
cudownezycie
11:35
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viakyte kyte
cudownezycie
11:35
nikt cię tu nie zastąpi.
Reposted fromorchis orchis viapozakontrola pozakontrola
cudownezycie
11:35
2816 2037 500
Kraków, Dzień dobry 
Reposted frompureevil pureevil viapozakontrola pozakontrola

April 22 2017

cudownezycie
11:36
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viairmelin irmelin
cudownezycie
11:36
5214 34e6 500
Reposted frommariaxawaria mariaxawaria viairmelin irmelin
cudownezycie
11:35
9734 9427
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
cudownezycie
11:35
1031 9d78 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
cudownezycie
11:35
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl