Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

10:31
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viapozakontrola pozakontrola
10:30
10:30
9896 d67e 500
Reposted fromironbunny ironbunny via100suns 100suns
cudownezycie
10:30
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaWilalena Wilalena
cudownezycie
10:29
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
Reposted fromSalute Salute viaWilalena Wilalena
cudownezycie
10:29
serce chyba mi pracuje z opóźnieniem, zawsze za późno uświadami mi, że to nie było nic, to była miłość
— sewkagold
Reposted fromsewkagold sewkagold viapozakontrola pozakontrola
cudownezycie
10:28
8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viapozakontrola pozakontrola
10:28
cudownezycie
10:28
5292 af74
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapozakontrola pozakontrola
cudownezycie
10:28
Zdążyłam się już przekonać, że pękające serce nie jest jedynie wymysłem poetów.
— Intruz.
Reposted fromhope hope viairmelin irmelin
cudownezycie
10:27
3924 750b 500
Nata Metlukh
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
cudownezycie
10:26
9014 1996
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
10:26
6584 528c 500

March 11 2017

cudownezycie
19:58
Dostałam dzisiaj ok 50 prywatnych życzeń , od facetów z którymi nie mam już kontaktu. SMS , wiadomości na Facebooku , telefony. Od godziny 06:30 do 23 ciągle coś dostawałam. Pierwszy SMS był od przyjaciela , właśnie o 6:30 , idealna pobudka. Po wejściu spóźniona na uczelnie , dostałam czekoladę , którą kolega przyniósł mi do ostatniej ławki i złożył życzenia. Ostatni SMS był od chłopaka z którym kiedyś dawno temu coś silnego nas łączyło , nie było nam pisane być razem , jednak ze względu na szacunek do samych siebie, sentyment oraz naszą dojrzałość, zawsze , składamy sobie życzenia i zawsze o sobie pamiętamy. Jednak ja , czekałam na jedne jedyne życzenia od kogoś , na kogo czekać nie warto.
— Zrozum kobietę
Reposted from99problems 99problems viaWilalena Wilalena
19:56
3740 6951 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaalicemeow alicemeow
19:56
5335 8ec5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaalicemeow alicemeow
cudownezycie
19:56
cudownezycie
19:56

taggedbooty:

"are you really just going to sit in your room alone all day?"

image

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaalicemeow alicemeow
cudownezycie
19:55
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
cudownezycie
19:55
6792 e3ac 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl