Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

cudownezycie
17:12
4843 9266
Reposted fromdailylife dailylife viaxvou xvou
cudownezycie
17:12
cudownezycie
17:12
8295 465b
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaxvou xvou
cudownezycie
17:11
4253 6315 500
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted frommental-cat mental-cat viaxvou xvou
cudownezycie
17:11

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted frommslexi mslexi viaxvou xvou
cudownezycie
17:11
Jest taki dzień, że po prostu, w pewnym momencie, musisz się, kurwa, rozpłakać
— Jakub Żulczyk
Reposted frommslexi mslexi viaxvou xvou
cudownezycie
17:10
6724 c14a 500
Reposted fromtooskaa tooskaa viaxvou xvou
17:10
3525 5546 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viaxvou xvou
cudownezycie
17:10
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaxvou xvou
cudownezycie
17:10
3289 609b 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viaxvou xvou
cudownezycie
17:10
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.
cudownezycie
17:10
1188 2ea3 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaxvou xvou
cudownezycie
17:10
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
cudownezycie
17:09
Reposted fromoll oll viaxvou xvou
cudownezycie
17:09
Każdy z nas ma dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, kiedy uświadomimy sobie, że mamy je tylko jedno.
— zacznij żyć
Reposted fromesperance esperance viaxvou xvou
cudownezycie
17:09
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaxvou xvou
cudownezycie
17:09
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaxvou xvou
cudownezycie
17:09
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxvou xvou
cudownezycie
17:08
6301 af44
Reposted fromgabrynia gabrynia viatarczyn tarczyn
17:08
7008 2c65 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaxvou xvou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl